Ekonomsko - poslovna
fakulteta UM,

Razlagova 14
2000 Maribor, Slovenija
Tel: +386 2 22 90 254
Fax: +386 2 25 16 681
Email: ipmmp@uni-mb.si

News<< < 1 2 > >>
 

Podjetniki še zmeraj čutijo posledice krize pri pridobivanju finančnih sredstev

Maribor, 29. julij 2016 - Izšlo je posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor 2015/2016: Special Report on Entrepreneurial Finance

Najnovejša raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki je proučevala podjetniške finance v 60 državah in v katero je vključena tudi Slovenija ugotavlja, da so podjetniki v sled svetovne gospodarske krize odvisni predvsem od lastnih finančnih sredstev, aktualni pa postajajo tudi novi viri financiranja, kot je npr. množično financiranje.

Več informacij v sporočilu za javnost


Global Entrepreneurship Monitor 2015/2016: Special
          Report on Entrepreneurial Finance
 
 

Izšlo je posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor: GEM 2015 Report on Social Entrepreneurship

(Maribor, 07. 06. 2016) Najnovejša raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki je proučevala socialno podjetništvo v 58 državah med več kot 176 tisoč posamezniki in v katero je vključena tudi Slovenija kaže, da je v povprečju na svetu 3,2 % posameznikov, ki so trenutno vključeni v ustanavljanje socialnih podjetij, medtem ko je posameznikov, vključenih v ustanavljanje v dobiček usmerjenih podjetij, v povprečju 7,6 %.

Sporočilo za javnost

Monografija
 
 

Izšla je znanstvena monografija:

Podjetništvo med priložnostjo in nujo: GEM Slovenija 2015

Maribor, 05. 04. 2016 – V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom Podjetništvo med priložnostjo in nujo: GEM Slovenija 2015, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.


V monografiji avtorji, prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik ter mag. Matej Rus, analizirajo podjetništvo v Sloveniji primerjalno s svetom v letu 2015.

Informacije in izsledki razsikave so na voljo na povezavah.Sporočilo za javnost GEM Slovenija 2015


Monografija GEM Slovenija 2015


Infografika GEM Slovenija 2015

 

 
 

Izšel je GEM 2015 Global Report, Boston, ZDA

(Boston, ZDA, petek, 5. februar 2016). V Bostonu je svetovni akademski konzorcij GERA danes predstavil rezultate največje svetovne raziskave podjetništva Global Entrepreneurship Monitor 2015. Globalni rezultati kažejo, da dve tretjini odraslih na svetu meni, da je podjetništvo dobra poklicna izbira ter da večina podjetnikov vstopi v podjetništvo zaradi izkoriščanja priložnosti in ne zaradi nujnosti. Prvi rezultati analize za Slovenijo kažejo, da je zgodnja podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva v lanskem letu znova nekoliko upadla in znaša 5,9 %, da pa je več razpoznavanja poslovnih priložnosti.

Več podrobnosti je na voljo v sporočilu zajavnost in v GEM Global 2015 reportu.

Sporočilo za javnost

GEM 2015/16 Global Report

 
 
 

Visoka raven inovativnosti ženskih podjetnic zmanjšuje razliko med spoloma

Izšlo je posebno poročilo raziskave GEM: The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014 Women’s Report


(Maribor, 18. november 2015). V svetu je bilo v letu 2014 v 83 državah, ki so sodelovale v raziskavi Global Entrepreneurship Monitor (GEM), več kot 200 milijonov podjetnic v nastajajočih in novih podjetjih. Podjetniška aktivnost žensk se je v zadnjih dveh letih v povprečju povečala za kar 7 % v 61-ih nacionalnih gospodarstvih. Tako je pokazala nedavna raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.

Več informacij lahko najdete v sporočilu za javnost:

Sporočilo za javnost - GEM 2014 Women's report
 
 

Izšel je GEM Slovenija 2014: Pomanjkanje vitalnosti slovenskega podjetništva

Maribor, 15. april 2015 – V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom: Pomanjkanje vitalnosti slovenskega podjetništva: GEM Slovenija 2014, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.


V monografiji avtorji, prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik ter mag. Matej Rus, analizirajo podjetništvo v Sloveniji primerjalno s svetom v letu 2014.

Informacije in izsledki razsikave so na voljo na povezavah.Sporočilo za javnost GEM Slovenija 2014


Monografija GEM Slovenija 2014

 
 

Razvita gospodarstva nazadujejo v podjetništvu

Raziskovalci Globalnega podjetniškega monitorja so skupaj z Svetovnim ekonomskim forumom pripravili raziskavo o podjetništvu

Zaradi pomanjkanja ambicij, inovativnosti ali števila podjetnikov, številna razvita gospodarstva ne izkoriščajo vseh prednosti podjetništva, kaže skupno poročilo, ki sta ga prejšnji teden objavila Svetovni gospodarski forum in Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Med drugim raziskava ugotavlja, da Slovenija zaostaja po številu podjetnikov začetnikov, kakor tudi da le-ti niso posebej ambiciozni. Izstopajo pa po svoji inovativnosti, kjer se je Slovenija v evropskem merilu uvrstila na četrto mesto za Dansko, Francijo in Irsko.

Publikacijo Leveraging Entrepreneurial Ambition and Innovation Report lahko brezplačno prenesete z http://www.gemconsortium.org/docs/3611/leveraging-entrepreneurial-ambition-and-innovation-report
 
 

Izšel je GEM Slovenija 2013: Spregledan podjetniški potencial mladih

Maribor, 16. april 2014 – V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom: Spregledan podjetniški potencial mladih: GEM Slovenija 2013, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

V monografiji avtorji, prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik ter mag. Matej Rus, analizirajo podjetništvo v Sloveniji primerjalno s svetom v letu 2013.

Informacije in izsledki razsikave so na voljo na povezavah.Sporočilo za javnost GEM Slovenija 2013

Monografija GEM Slovenija 2013

Prezentacija z novinarske konference, prof. M. Rebernik 
 

Start-up Manifest

Start:Up Manifest je osrednji dokument, ki sta ga pripravila prof. dr. Miroslav Rebernik in prof. dr. Marko Jaklič s sodelavci iz slovenskega start-up ekosistema in opredeljuje ključne aktivnosti za vzpostavitev mednarodno odličnega podpornega okolja za zagonska (start-up) podjetja v Sloveniji. Njegov namen je spodbuditi ključne deležnike k akciji, da Slovenija postane privlačen kraj za razcvet talentov in hitro rastočih podjetij, ki bodo ustvarjala visoke dodane vrednosti in nova delovna mesta.

Snemite Start-up Manifest SI
Download Start-up Manifesto EN
 
 

Izšel je GEM 2013 Global Report, Santiago de Chile

(Santiago de Chile, ponedeljek 20. januar 2014). V Santiagu je svetovni akademski konzorcij GERA danes predstavil rezultate svetovne raziskave podjetništva Global Entrepreneurship Monitor 2013. Kljub obetavnemu porastu zgodnje podjetniške aktivnosti se trend upadanja zaznavanja poslovnih priložnosti v Sloveniji nadaljuje.

Po katastrofalno nizki podjetniški aktivnosti odraslega prebivalstva, ko je indeks TEA v letu 2008 znašal samo 3,65 % in je do leta 2012 narasel na 5,42 %, se je povzpel na spodbudnih 6,45 %. Z indeksom TEA merimo delež odraslega prebivalstva, ki je v procesu ustanavljanja podjetja ali že ima podjetje, vendar ne dlje kot tri leta in pol. Že tradicionalno izkazujejo v svetu visoke stopnje zgodnje podjetniške aktivnosti predvsem manj razvite države, med katerimi vodita Zambija z 39,91 % in Nigerija z 39,86 %. V svetovni raziskavi je v letu 2013 sodelovalo 67 držav, najmanj zgodnje podjetniške aktivnosti pa je bilo v Italiji (3,4 %), na Japonskem (3,7 %) in v Franciji (4,6 %). V Evropi je se je največ posameznikov podalo na podjetniško pot v vseh treh baltskih državah: Latviji (13,3 %), Estoniji (13,1 %) in v Litvi (12,4 %), podobno tudi v ZDA, kjer je indeks TEA znašal 12,7 %.

Kljub porastu zgodnje podjetniške aktivnosti pa se žal ne moremo veseliti, saj se je v Sloveniji tudi v letu 2013 nadaljeval trend upadanja zaznavanja poslovnih priložnosti. Brez tega, da bi nekdo v svojem okolju zaznal poslovno priložnost in jo skušal uresničiti, pa ni novih podjemov. Po lanskih 20 % odraslih, ki so v Sloveniji zaznali poslovne priložnosti, jih je bilo v letu 2013 takšnih še samo 16 %. Slovenija tako skupaj s Slovaško in Španijo zaseda 63. mesto na lestvici 67 držav, kjer zadnji mesti zasedata Koreja (13 %) in Japonska (8 %). V evropskem merilu bolj pesimistično sliko od Slovenije izkazuje še samo Grčija, pri kateri pa se je ta kazalec glede na leto poprej izboljšal za eno odstotno točko in v letu 2013 znaša 14 %. Med evropskimi državami je bil v letu 2013 delež zaznavanja poslovnih priložnosti najvišji na Švedskem in Norveškem (64 %), v Estoniji in Luksemburgu (46 %) ter na Finskem (44 %). Na najvišjih mestih v svetovnem merilu, najdemo zlasti manj razvita faktorska afriška gospodarstva (Nigerija 85 %, Uganda 81 %), kjer pa so značilnosti zaznanih poslovnih priložnosti seveda bistveno drugačne. Večinoma gre za podjetništvo iz nujnosti, saj je le-to pogosto edina priložnost za preživetje, saj ni razvitega gospodarstva in s tem tudi ne delovnih mest.

Več informacij lahko najdete v sporočilu za javnost ali v globalnem poročilu GEM:


Sporočilo za javnost - GEM Global 2013

GEM 2013 Global Report
 
 

V najrazvitejših državah tudi največ notranjih podjetnikov

Posebno poročilo raziskave GEM: »GEM Special Report on Entrepreneurial Employee Activity«

(Maribor, 9. december 2013) Zaposleni so najbolj podjetni v najrazvitejših državah Evrope in v ZDA, kjer se tudi srečujejo z najnižjo stopnjo tveganja pri vključevanju v notranje-podjetniške aktivnosti za svoje delodajalce. Podjetni zaposleni pa so predvsem moški z visoko izobrazbo v srednjih letih, ki imajo tudi visoke prihodke. V najrazvitejših državah je bilo v letu 2011 notranjih podjetnikov celo več kot klasičnih nastajajočih podjetnikov. Tako je pokazala raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.

Več informacij lahko najdete v sporočilu za javnost:

Sporočilo za javnost - Podjetniška aktivnost zaposlenih
 
 

V svetu aktivnih 126 milijonov podjetnic, v Sloveniji najmanj v Evropi

Posebno poročilo raziskave GEM: The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2012 Women’s Report

(Maribor, 4. november 2013) V svetu je bilo v letu 2012 v 67 državah, ki so sodelovale v raziskavi Global Entrepreneurship Monitor (GEM), več kot 126 milijonov podjetnic v nastajajočih, novih ter že ustaljenih podjetjih. Vključenost žensk v podjetništvo v svetu zelo variira in je v Evropi precej skromna, še posebej pa v Sloveniji, ki se je glede deleža odraslih žensk, ki se vključujejo v podjetništvo v nastajajočih in novih podjetjih, uvrstila na zadnje mesto. Tako je pokazala nedavna raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.

Več informacij lahko najdete v sporočilu za javnost:

Sporočilo za javnost - Žensko podjetništvo
 
 

Mladim v Evropski uniji manjka znanj in veščin za zagon podjetja, bojijo pa se tudi neuspeha

Posebno poročilo raziskave GEM: Generation Entrepreneur? The State of Global Youth Entrepreneurship

(Maribor, 23. oktober 2013) Mladi v Evropi so slabo naklonjeni ustanavljanju lastnih podjetij. V primerjavi z mladimi iz Afrike, Bližnjega vzhoda in Latinske Amerike so najnižje ocenili poslovno klimo za ustanavljanje novih podjetij v njihovih državah, izkazujejo nizko zaupanje v svoje podjetniške veščine in znanje, izražajo strah pred neuspehom ter podjetništva ne dojemajo v zadostni meri kot zaželeno karierno izbiro. Tako je pokazala nedavna raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.

Več informacij lahko najdete v sporočilu za javnost:

Sporočilo za javnost - Podjetništvo med mladimi
 
 

mag. Sabina Koleša

Mag. Koleša: "Univerza je pomembna spodbujevalka mladih za uresničevanje podjetniških idej."

Generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo mag. Sabina Koleša se je v petek, 19. 4. 2013, udeležila tiskovne konference s predstavitvijo rezultatov GEM Slovenija 2012 in podjetniškega foruma na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki je potekal v okviru Podjetniškega vikenda.

Več na povezavi MGRT: "Univerza je pomembna spodbujevalka mladih za uresničevanje podjetniških idej."

 
 

Izšel je GEM Slovenija 2012: Nezaznane priložnosti

(Maribor, 19. april 2013) Na »Podjetniškem vikendu«, ki ga je v počastitev praznovanja 20-letnice raziskovanja in poučevanja podjetništva organizirala Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja na EPF v sodelovanju s Tovarno podjemov, so bili med drugim predstavljeni tudi rezultati raziskave GEM za leto 2012, ki so jih izdali v znanstveni monografiji Nezaznane priložnosti: GEM Slovenija 2012.

V njej avtorji prof. dr. Miroslav Rebernik, prof. dr. Polona Tominc, dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec in doc. dr. Barbara Bradač Hojnik analizirajo podjetništvo v Sloveniji primerjalno s svetom v letu 2012. Več o rezultatih raziskave je mogoče prebrati v sporočilu za javnost.


Obvestilo za javnost GEM Slovenija 2012


Monografija GEM 2012

 
 

FINANCE - Podjetniške ambicije lahko prenovijo gospodarstvo

(Finance, 18. januar 2013). Po treh letih upadanja se je slovenska podjetniška aktivnost znova povečala, je pokazala svetovna raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2012.


Zgodnja podjetniška aktivnost narašča. To je dobro znamenje. Toda koristi ne bo, če država ne bo uredila bančnega sistema, sprejela ukrepov za ublažitev gospodarske krize in poskrbela za normalno delovanje podjetniškega ekosistema.

Več v članku:

Podjetniške ambicije lahko prenovijo gospodarstvo
 
 

Izšel je GEM 2012 Global Report, Kuala Lumpur, Malezija

(Kuala Lumpur, četrtek 17. januar 2013). V Kuala Lumpurju je svetovni akademski konzorcij GERA danes predstavil rezultate raziskave podjetništva Global Entrepreneurship Monitor 2012. Po treh letih upadanja je v Sloveniji zaznati porast zgodnje podjetniške aktivnosti.


Zgodnja podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva v Sloveniji je po treh letih, ko se je s 6,4 odstotka odraslega prebivalstva, ki se je v letu 2008 podalo na podjetniško pot, znižala na 3,65 odstotka, v letu 2012 narasla na obetavnih 5,5 odstotka. Največ zgodnje podjetniške aktivnosti med skupno 67 zajetimi državami je bilo v letu 2012 v afriških državah Zambija (41,5%), Gana (36,5%) in Uganda (35,8%). Najmanj zgodnje podjetniške aktivnosti je bilo v Rusiji (4,34%), v Italiji (4,32%) in na Japonskem (3,99%). Med evropskimi sta se s 14,3% najvišje zavihteli Estonija (23. mesto) in Latvija s 13,4% (24. mesto). Slovenija je v globalnem merilu na 59. mestu, v evropskem pa na 23. mestu.

 

 

Vendar je pot do optimizma še dolga, saj TEA indeks, s katerim v svetovnem merilu merimo zgodnjo podjetniško aktivnost odraslega prebivalstva, zajema tudi posameznike, ki so šele v procesu nastajanja podjetja (nastajajoči podjetniki) in med njimi številni ne uspejo pripeljati svoje podjetniške zamisli do zagona podjetja ali pa novo podjetje usahne že na samem začetku. V kolikšni meri bo to veljalo tudi za podjetniške pobude in ustanovitve preteklega leta, je v veliki meri odvisno od tega, ali bo država znala zagotoviti normalne davčne, finančne in pravne okvire poslovanja, pa tudi primerno odgovorno ravnanje političnega razreda.

Več informacij najdete v obvestilu za javnost.

Obvestilo za javnost GEM Slovenija 2012

 
GEM 2012 Global Report

 
 

Izšel je GEM Slovenija 2011: Usihanje podjetništva v Sloveniji

V okviru longitudinalnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki preučuje odnose med podjetniško aktivnostjo in nacionalno ekonomsko rastjo, je izšla znanstvena monografija Usihanje podjetništva v Sloveniji: GEM Slovenija 2011, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V njej avtorji prof. dr. Miroslav Rebernik, prof. dr. Polona Tominc in Katja Crnogaj, mag. analizirajo podjetništvo v Sloveniji primerjalno s svetom v letu 2011.

Obvestilo za javnost GEM 2011 - 20. junij 2012

Monografija GEM 2011
 
 

GEM Linked In ter GEM Facebook


Pridružite se tudi ostalim zainteresiranim za raziskavo GEM na Linked In ali poščite GEM skupino preko Facebooka
 
 

Znani prvi rezultati GEM 2011

(San Francisco, četrtek 19. januar 2012). V San Franciscu je neprofitni akademski konzorcij danes predstavil prve rezultate svetovne raziskave podjetništva v 54 državah v letu 2011, Global Entrepreneurship Monitor 2011.

Podjetniška aktivnost v Sloveniji upada že tretje leto zapored, od lani je zgodnja podjetniška aktivnost v Sloveniji upadla za dobro petino.

Zgodnja podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva v Sloveniji je v lanskem letu spet močno upadla – s 4,65 odstotka v letu 2010 se je znižala na 3,65 odstotka. Ta padec je še toliko bolj zaskrbljujoč, saj podjetniška aktivnost upada že tretje leto zapored in je tako napram letu 2008, ko se je na podjetniško pot podalo v povprečju 6,4 odstotka prebivalstva, upadla že skoraj na polovico in dosegla najnižjo raven po letu 2004.

Več informacij v sporočilu za javnost in 2011 Global Report.

Sporočilo za javnost


2011 GEM Global Report


2011 GEM Global Report Extended


 
<< < 1 2 > >>

NEWS

 

Podjetniki še zmeraj čutijo posledice krize pri pridobivanju finančnih sredstev

Maribor, 29. julij 2016 - Izšlo je posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor 2015/2016: Special Report on Entrepreneurial Finance

...

Izšlo je posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor: GEM 2015 Report on Social Entrepreneurship

(Maribor, 07. 06. 2016) Najnovejša raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki je proučevala socialno podjetništvo v 58 državah med več ...

Izšla je znanstvena monografija: Podjetništvo med priložnostjo in nujo: GEM Slovenija 2015

Maribor, 05. 04. 2016 – V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški ...

To ensure that the website content is always fresh and updated, the site must use the so called cookies, small files stored on your computer containing statistical information about every time you visit the page. If you accept cookies, please press the "I Agree" button